Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Riigihange

Ämmuste Kool kuulutab välja riigihanke “Ämmuste Kooli toiduainete lihthange” saamiseks lihthankemenetluse teel.