Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Dokumendid

Dokumendiregister asub aadressil http://kis.hm.ee/ (valida ülevalt õppeasutuseks Ämmuste Kool)

Ämmuste Kooli põhimäärus

Ämmuste Kooli arengukava on kooskõlastamisel

Ämmuste Kooli hindamisjuhend

Ämmuste Kooli lisa-aastate juhend

Ämmuste Kooli õpilasesinduse põhimäärus

Ämmuste Kooli õpilaste vastuvõtmise kord

Ämmuste Kooli õppekava

Ämmuste Kooli lisaõpe

Ämmuste Kooli individuaalne õppekava

Ämmuste Kool dokumendiregister